Zorgservice

‘Jaaltink’s zorgservice biedt u kleinschalige flexibele zorg en ondersteunt u bij allerlei taken die u moeilijk vindt.’

 

Appels plukken

 

Begeleiding met een hoge kwaliteit, ambulant bij u thuis of als dagbesteding op locatie

Dagbesteding op locatie, vindt individueel of in kleine groepjes plaats.
De activiteiten worden afgestemd op wat iemand wil en kan.

Ook kan in overleg gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden op de boomkwekerij van de zorgkwekerij De Holt Stobbe.

Voor volwassenen met een zinvolle dagbesteding bijvoorbeeld het verzorgen van de ezels of de kippen, bezig zijn in de groente- of bessentuin

 

 

 

buitenspelen-2

 

Op zaterdagmiddag en in de schoolvakanties is de dagopvang ook voor kinderen met een zorgvraag.
Ook scholen kunnen (tijdelijk) gebruik maken van Jaaltink’s zorgservice voor een time-out voor een leerling die in de problemen komt op school.

Jaaltink’s zorgservice biedt ook, op kleinschalig niveau, een nacht en/of een weekend logeeropvang aan.

We werken met  leerdoelen die regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden.

 

Sinds 2014 is Jaaltink’s Zorgservice aangesloten bij Kleinschalige Zorg  Achterhoek West.
Download flyer